"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

slider

Zapraszamy do współpracy w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2016-2023

Strategia jest długa ale warto ją przeczytać.
slider

Zapraszamy do udziału w realizacji bieżących zadań Lokalnej Grupy Działania

Zapoznaj się z naszymi działaniami w aktualnościach.

Zapoznaj się z najnowszymiaktualnościami

Szkolenie pracowników biura LGD - realizacja planu szkoleń

W dniu 15 maja 2017 roku odbyło się szkolenie pracowników biura LGD Gościnna Wielkopolska w ramach realizacji Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD..

Ważne tematy

Tworzenie i upowszechnianie innowacyjnych społecznych programów edukacyjnych dotyczących lokalnych produktów żywnościowych, tradycyjnych potraw i zdrowego żywienia

Instalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach związanych z działalnością gospodarczą w zakresie rekreacji, turystyki lub sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych

Szkolenie w zakresie przygotowania biznesplanu oraz szkolenie nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy

Spotkanie informacyjne oraz szkolenie z zakresu planowania działalności gospodarczej i opracowania biznesplanu

Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/ lub przetwarzaniem i/ lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych

Twoje CENTRUM WIEDZY

UWAGA! ZAKTUALIZOWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

UWAGA! ZAKTUALIZOWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ukazały się zaktualizowane pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoś..

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami Gdziekolwiek jesteś

Strona dostępna na urządzeniach mobilnych.

Obszar realizacji LSR