"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

slider

Zapraszamy do współpracy w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2016-2023

Strategia jest długa ale warto ją przeczytać.
slider

Zapraszamy do udziału w realizacji bieżących zadań Lokalnej Grupy Działania

Zapoznaj się z naszymi działaniami w aktualnościach.

Zapoznaj się z najnowszymiaktualnościami

Ważny temat

Realizacja szkoleń w zakresie produkcji i/ lub przetwarzania lokalnych produktów żywnościowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod, technik lub narzędzi

Rada LGD Gościnna Wielkopolska oceniła i wybrała do dofinansowania operacje złożone w ramach naboru nr 16/2017..

Ważny temat

Realizacja szkoleń w zakresie produkcji i/ lub przetwarzania lokalnych produktów żywnościowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod, technik lub narzędzi

Rada LGD Gościnna Wielkopolska oceniła i wybrała do dofinansowania operacje złożone w ramach naboru nr 16/2017..

Ważne tematy

Realizacja szkoleń w zakresie produkcji i/ lub przetwarzania lokalnych produktów żywnościowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod, technik lub narzędzi

Rozwijanie działalności związanej z produkcją i/ lub przetwarzaniem i/ lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych

Realizacja szkoleń w zakresie produkcji i/ lub przetwarzania lokalnych produktów żywnościowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod, technik lub narzędzi

Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych

Rozwijanie działalności związanej z produkcją i/ lub przetwarzaniem i/ lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych

Twoje CENTRUM WIEDZY

Dobre praktyki higieniczne wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim przetwórstwie mleka

Dobre praktyki higieniczne wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim przetwórstwie mleka

Osoby zainteresowane bezpieczeństwem produktów wytwarzanych w farmerskim oraz rzemieślniczym przetwórstwie mleka zachęcamy do lektury poradnika ..

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami Gdziekolwiek jesteś

Strona dostępna na urządzeniach mobilnych.

Obszar realizacji LSR