Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Aktualności


AktualnościFUNKCJONOWANIE BIURA LGD ZAPEWNIAJĄCEGO OBSŁUGĘ MIESZKAŃCÓW OBSZARU PLANOWANEGO DO OBJĘCIA LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU

2015-08-03 Obrazek
Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska (LGD) informuje, że biuro LGD zapewniające obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) przygotowywaną w ramach PROW na lata 2014-2020 jest otwarte dla mieszkańców w następujących dniach i godzinach: poniedziałek 10.00 – 14.00 wtorek 10.00 – 14.00 środa 10.00 – 14.00 czwartek 10.00 – 14.00 W ramach obsługi mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR i prowadzenia bieżących konsultacji społecznych (w godzinach otwarcia dla mieszkańców biura LGD) w biurze LGD funkcjonuje punkt informacyjno – konsultacyjny obsługiwany przez pracowników biura LGD. W punkcie informacyjno - konsultacyjnym mieszkańcy mogą otrzymać podstawowe informacje na temat wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w latach 2015-2020, wypełnić ankietę umożliwiającą wskazanie oczekiwanych obszarów wsparcia zgodnych z celami PROW na lata 2014-2020 oraz propozycji projektów, a także przekazać wnioski dotyczące konsultowanych celów LSR. Biuro LGD Gościnna Wielkopolska znajduje się w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 43. Obsługa punktu informacyjno – konsultacyjnego: Joanna Kabała i Bernadeta Listwoń.

HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU PLANOWANEGO DO OBJĘCIA LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU

2015-08-03 Obrazek
Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska zaprasza we wrześniu 2015 roku na konsultacje społeczne poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) oraz definiowaniu i hierarchizacji celów LSR. Na terenie każdej gminy członkowskiej LGD Gościnna Wielkopolska odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gminy i obszaru LGD. Konsultacje społeczne organizowane są przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zapraszamy mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach. Harmonogram konsultacji społecznych do pobrania w rozwinięciu informacji.

FINAŁY XI OTWARTYCH MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI GOŚCINNEJ W WYŚCIGACH DREZYN RĘCZNYCH W MIEJSKIEJ GÓRCE

2015-08-02 Obrazek
Upał nie przeszkodził miłośnikom zmagań drezynowych stawić się tłumnie na dworcu kolejowym w Miejskiej Górce, gdzie 2 sierpnia odbyły się Finały XI Otwartych Mistrzostw Wielkopolski Gościnnej w Wyścigach Drezyn Ręcznych. Na publiczność, obok emocji sportowych, czekały liczne atrakcje.

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI W PRZYGOTOWANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

2015-07-31 Obrazek
Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska (LGD) przygotowuje nową Lokalną Strategię Rozwoju (LSR). Kluczowym elementem przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju jest realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przeprowadzenie konsultacji społecznych zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz funkcjonowanie biura LGD zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju. Plan włączenia społeczności realizowany jest przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zapraszamy mieszkańców do aktywnego włączenia się w przygotowanie LSR. Plan włączenia społeczności do pobrania w rozwinięciu informacji.

Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa