"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

slider

Zapraszamy do współpracy w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2016-2023

Strategia jest długa ale warto ją przeczytać.
slider

Zapraszamy do udziału w realizacji bieżących zadań Lokalnej Grupy Działania

Zapoznaj się z naszymi działaniami w aktualnościach.

Zapoznaj się z najnowszymiaktualnościami

Spotkanie informacyjne w Gminie Krzywiń - nt. zasad oceniania i wyboru operacji w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) - LGD Gościnna Wielkopolska organizuje Spotkanie informacyjne nt. zasad oceniania i  ..

Ważny temat

Szkolenie w zakresie przygotowania biznesplanu oraz szkolenie nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy

W dniu 07 marca 2017 r.  odbędą się szkolenia  dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska ....

Ważne tematy

Szkolenie w zakresie przygotowania biznesplanu oraz szkolenie nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy

Spotkanie informacyjne oraz szkolenie z zakresu planowania działalności gospodarczej i opracowania biznesplanu

Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/ lub przetwarzaniem i/ lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych

Uruchamianie działalności związanej z produkcją i/ lub przetwarzaniem i/ lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych

Twoje CENTRUM WIEDZY

UWAGA! ZAKTUALIZOWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

UWAGA! ZAKTUALIZOWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ukazały się zaktualizowane pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoś..

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami Gdziekolwiek jesteś

Strona dostępna na urządzeniach mobilnych.

Obszar realizacji LSR