"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Wyniki nr 31/2022

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie
ogłasza wyniki decyzji Rady dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy
na operacje zgodne z zakresem tematycznym:
Instalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach związanych z prowadzeniem działalności
w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego lub w obiektach związanych z aktywnością społeczną mieszkańców

Zarząd Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" z siedzibą w Pępowie informuje, że w dniu 27 maja 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Gościnna Wielkopolska, na którym Rada dokonała oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji złożonych w ramach Ogłoszenia naboru nr 31/2022.
Operacje wybrane do dofinansowania w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska przyczyniają się do osiągnięcia:
Celu ogólnego 1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego na obszarze Gościnnej Wielkopolski
Celu szczegółowego 1.2. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Przedsięwzięcia 1.2.1. Instalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego lub w obiektach związanych z aktywnością społeczną mieszkańców

Załączniki:
1) Lista operacji zgodnych z LSR pobierz                                                     
2) Lista operacji zgodnych z LSR - wersja do druku
3) Lista operacji wybranych w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska - pobierz
4) Lista operacji wybranych w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska - wersja do druku
5) Protokół z posiedzenia Rady - pobierz                 
6) Lista członków Rady uczestniczących w posiedzeniu Rady - pobierz  

Data publikacji wyników: 30 maja 2022 r.

Obszar realizacji LSR