"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Władze i członkowie

Zarząd Stowarzyszenia:                    
Marian Poślednik  - Prezes Zarządu    
Piotr Chlebowski - Wiceprezes Zarządu                     
Jerzy Ptak – Skarbnik

Komisja rewizyjna:                    
Andrzej Przybyła – Przewodniczący                     
Ireneusz Mikołajewski - Członek                     
Adam Sarbinowski - Członek

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" na dzień podpisania Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR tworzyło osiemdziesięciu dwóch członków. Skład grupy jest reprezentatywny z punktu widzenia charakteru i celów LSR, bez dominacji grup interesu, z uwzględnieniem wszystkich sektorów (publicznego, gospodarczego i społecznego)  oraz mieszkańców obszaru objętego LSR. W trakcie realizacji LSR nastąpiły zmiany w składzie członków Stowarzyszenia.
Aktualna lista członków LGD Gościnna Wielkopolska:
 1.  Gmina Kościan
 2.  Gmina Dolsk
 3.  Gmina Jutrosin
 4.  Gmina Kobylin
 5.  Gmina Krobia
 6.  Gmina Krzywiń
 7.  Gmina Miejska Górka
 8.  Gmina Pępowo
 9.  Gmina Piaski
10.  Gmina Pakosław
11.  Gmina Gostyń
12.  Gmina Rawicz
13.  Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
14.  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk
15.  Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce
16.  Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowe „JUNA-TRANS"  Sp. z o.o.
17.  Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Zalewem" - Małgorzata Jurdeczka
18.  Gospodarstwo Agroturystyczne „BAJKA" Urszula Nowacka          
19.  SOPLICOWO FILMOWE Marek Pinkowski
20.  CENTRUM OGRODNICZE Beata Nowacka
21.  Wiesława Nowakowska Piekarnia
22.  E.K.O.- PŁYTA Sp. z o.o.
23.  Barbara Karkosz STUDIO PIĘKNOŚCI
24.  Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich „Gospodarstwa Gościnne" w Pakosławiu
25.  „LZS Krobianka Krobia" w Krobi
26.  Szkolny Klub Sportowy „JANTAR" w Racocie
27.  Stowarzyszenie „DZIECKO" w Gostyniu
28.  Uczniowski Klub Sportowy „Kusy" w Dolsku
29.  Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie
30.  Stowarzyszenie „MOST" w Piaskach
31.  Centrum Rozwoju Gminy Pakosław w Pakosławiu
32.  Fundacja „Gościnna Wielkopolska"
33.  Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan"
34.  Pępowskie Towarzystwo Wędkarskie w Pępowie
35.  Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
36.  Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska
37.  Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza
38.  Centrum Rozwoju Gminy Pępowo
39.  Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie „Okoń"
40.  Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „ No i co!"
41.  Henryk Bartoszewski
42.  Paweł Buksalewicz
43.  Henryk Litka
44.  Zenon Norman
45.  Stanisław Krysicki
46.  Bernard Jasiński
47.  Karol Skrzypczak
48.  Zbigniew Koszarek
49.  Kazimierz Chudy
50.  Marian Poślednik
51.  Jerzy Ptak
52.  Krzysztof Fekecz
53.  Adam Sarbinowski
54.  Ireneusz Mikołajewski
55.  Anna Franciszka Hejducka
56.  Piotr Chlebowski
57.  Barbara Gościniak
58.  Artur Jarus
59.  Grażyna Kuźmińska
60.  Emilia Kuźnia
61.  Roman Podgórski
62.  Piotr Poprawa
63.  Marek Ptak
64.  Alicja Buksalewicz
65.  Mirosław Stachowiak
66.  Jan Markowski
67.  Roman Majorczyk
68.  Dorota Lew - Pilarska
69.  Krzysztof Kujawa
70.  Alicja Marciniak
71.  Beata Walkowiak
72.  Barbara Kapała
73.  Renata Jankowiak
74.  Rafał Duda
75.  Marek Korneliusz Hałas
76.  Anna Rojda
77.  Małgorzata Szuba

Obszar realizacji LSR