"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Władze i członkowie

Zarząd Stowarzyszenia:                    
Marian Poślednik  - Prezes Zarządu    
Piotr Chlebowski - Wiceprezes Zarządu                     
Jerzy Ptak – Skarbnik

Komisja rewizyjna:                    
Andrzej Przybyła – Przewodniczący                     
Ireneusz Mikołajewski - Członek                     
Adam Sarbinowski - Członek

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" na dzień podpisania Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR tworzyło osiemdziesięciu dwóch członków. Skład grupy jest reprezentatywny z punktu widzenia charakteru i celów LSR, bez dominacji grup interesu, z uwzględnieniem wszystkich sektorów (publicznego, gospodarczego i społecznego)  oraz mieszkańców obszaru objętego LSR. W trakcie realizacji LSR nastąpiły zmiany w składzie członków Stowarzyszenia.
Aktualna lista członków LGD Gościnna Wielkopolska:
 1.  Gmina Kościan
 2.  Gmina Dolsk
 3.  Gmina Jutrosin
 4.  Gmina Krobia
 5.  Gmina Krzywiń
 6.  Gmina Miejska Górka
 7.  Gmina Pępowo
 8.  Gmina Piaski
 9.  Gmina Pakosław
10.  Gmina Gostyń
11.  Gmina Rawicz
12.  Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
13.  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk
14.  Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce
15.  Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Zalewem" - Małgorzata Jurdeczka
16.  SOPLICOWO FILMOWE Marek Pinkowski
17.  CENTRUM OGRODNICZE Beata Nowacka
18.  Wiesława Nowakowska Piekarnia
19.  E.K.O.- PŁYTA Sp. z o.o.
20.  Barbara Karkosz STUDIO PIĘKNOŚCI
21. Zakład Architektury Zieleni OGRODY BUGAŁA - Piotr Bugała
22. PLEWKAINSTAL SPÓŁKA JAWNA
23. Jerzy Gałęzewski PHU PROMOTOR
24. PASIEKA SMAKULSKICH Sp. z o.o.
25. "SMAKI HUBERTA" - Hubert Turbański
26. USŁUGI GASTRONOMICZNE MACIEJ JASKULSKI
27. Michał Hoffmann Pracownia ANTULA
28.  Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich „Gospodarstwa Gościnne" w Pakosławiu
29.  „LZS Krobianka Krobia" w Krobi
30.  Szkolny Klub Sportowy „JANTAR" w Racocie
31.  Stowarzyszenie „DZIECKO" w Gostyniu
32.  Uczniowski Klub Sportowy „Kusy" w Dolsku
33.  Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie
34.  Stowarzyszenie „MOST" w Piaskach
35.  Centrum Rozwoju Gminy Pakosław w Pakosławiu
36.  Fundacja „Gościnna Wielkopolska"
37.  Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan"
38.  Pępowskie Towarzystwo Wędkarskie w Pępowie
39.  Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
40.  Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska
41.  Centrum Rozwoju Gminy Pępowo
42.  Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie „Okoń"
43.  Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „ No i co!"
44.  Henryk Bartoszewski
45.  Paweł Buksalewicz
46.  Karol Skrzypczak
47.  Zbigniew Koszarek
48.  Kazimierz Chudy
49.  Marian Poślednik
50.  Jerzy Ptak
51.  Krzysztof Fekecz
52.  Adam Sarbinowski
53.  Ireneusz Mikołajewski
54.  Anna Franciszka Hejducka
55.  Piotr Chlebowski
56.  Barbara Gościniak
57.  Artur Jarus
58.  Grażyna Kuźmińska
59.  Emilia Kuźnia
60.  Roman Podgórski
61.  Zdzisław Gidaszewski
62.  Piotr Poprawa
63.  Alicja Buksalewicz
64.  Mirosław Stachowiak
65.  Jan Markowski
66.  Roman Majorczyk
67.  Dorota Lew - Pilarska
68.  Krzysztof Kujawa
69.  Alicja Marciniak
70.  Beata Walkowiak
71.  Barbara Kapała
72.  Renata Jankowiak
73.  Rafał Duda
74.  Marek Korneliusz Hałas
75.  Małgorzata Szuba

Obszar realizacji LSR