"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+
Rok realizacji Nazwa beneficjenta Miejsce realizacji Wartość całkowita Koszty kwalifikowane Kwota pomocy
2019 Gmina Gostyń Gmina Gostyń 97 289,50 zł 97 289,50 zł 97 289,50 zł

W naszym rejonie istotne jest odnawianie zbiorników wodnych, służące do przechwytywania wód powierzchniowych z przyległych terenów, a także nasadzenia drzew podnoszące walory estetyczno-krajobrazowe. Gmina Gostyń zrealizowała projekt mający na celu zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego na terenie LGD Gościnna Wielkopolska. W ramach projektu odmulono i wyczyszczono staw w Krajewicach o pojemności 3100m³, znajdujący się w parku wiejskim i pełniący funkcję rekreacyjną dla mieszkańców. Prace przy stawie obejmowały też: koszenie trzcin, usunięcie nieczystości z terenu oraz regulację brzegów.  W miejscowościach Czajkowo, Krajewice oraz Stary Gostyń odmulono rowy melioracyjne o łącznej długości 1020mb. Wzdłuż dróg gminnych wykonano nasadzenia drzew liściastych na odcinku 0,3 km. Z odnowionych obiektów korzystają mieszkańcy Krajewic, Czajkowa i Starego Gostynia.

Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR