"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie zaprasza Beneficjentów, którzy podpisali umowę o przyznaniu pomocy w ramach naboru 15/2017„Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych”. Termin i miejsce szkolenia: środa 10 października 2018 r. , godz. 12.00, sala szkoleniowa w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska ul. Powstańców Wielkopolskich 43, 63-830 Pępowo. Serdecznie zapraszamy! 


Obszar realizacji LSR