"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” zaprasza Beneficjentów, którzy podpisali umowę w ramach naboru nr 23/2018 „Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych społecznych programów edukacyjnych dotyczących lokalnych produktów żywnościowych, tradycyjnych potraw i zdrowego żywienia”, na „Szkolenie nt. przygotowania wniosku o płatność”. Termin i miejsce szkolenia: 6 lutego 2019r., godzina 13.00, sala szkoleniowa w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska, ul. Powstańców Wielkopolskich 43, 63-830 Pępowo. Serdecznie zapraszamy!


Obszar realizacji LSR