"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Projekt współpracy "Odrębność kulturowa łączy obszary Wielkopolski i Kujaw” (akronim „OKŁOWIK”) realizowany jest od czerwca 2022 roku. W ramach projektu realizowane są zarówno działania wspólne jak i działania własne każdej z czterech uczestniczących w projekcie LGD. W minioną środę, to jest 25 stycznia 2023 r., w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_KULT w Krobi, odbyła się konferencja podsumowująca działania własne związane z Biskupizną, a które zrealizowane zostały przez Lokalną Grupę Działania Gościnna Wielkopolska.
O roli współpracy międzyregionalnej jako ważnego elementu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju jak i również działaniach wspólnych wszystkich partnerów projektów współpracy opowiedział Marian Poślednik, Prezes Zarządu LGD Gościnna Wielkopolska. W swej wypowiedzi nawiązał m.in. do kontynuacji pewnych działań w przyszłości, w nowym okresie programowania i zapisów w nowej LSR. Na konferencji omówiono wszystkie wydarzenia, które odbyły się w ramach projektu: tj. warsztaty z dekoracji stołu  „Stoliczku nakryj się”, warsztaty kulinarne: „Regionalna kuchnia dziś”, szkolenie pt. „Nasz folklor szansą na biznes. Jak zwiększyć sprzedaż produktów żywnościowych w oparciu o folklor mikroregionów folklorystycznych: Hazów i Biskupizny”, spotkanie szkoleniowo-warsztatowe „Wiwat z łyżką i widelcem”. Podsumowania dokonała Bernadeta Listwoń - koordynator projektu ze strony LGD Gościnna Wielkopolska. Obszernie omówiono aktywny udział mieszkańców obszarów Biskupizny i Hazów jak i mieszkańców spoza obydwu obszarów mikroregionów folklorystycznych. Koordynator krótko omówiła też plany związane z projektem na pierwsze półrocze 2023 roku. W konferencji udział wzięli prelegenci, którzy nawiązali do tematyki projektu. Punktem wyjścia działań LGD Gościnna Wielkopolska jest stół rozumiany nie tylko jako mebel, element wyposażenia, ale jako ważny symbol relacji między ludźmi. Stół jednoczy, przy stole rozmawia się (element gwary), na stole pojawiają się potrawy (regionalna kuchnia i lokalne produkty żywnościowe), stół należy odpowiednio udekorować (dekoracje z motywami biskupiańskimi i hazackimi), przy stole ważną rolę odgrywa również odpowiedni ubiór (stroje hazackie i biskupiańskie). Anna Krzyżostaniak zaprezentowała strój pary biskupiańskiej: mężatki i mężczyzny żonatego z pierwszej połowy XX wieku na Biskupiźnie, Beata Kabała opowiedziała o możliwościach dekoracji stołu z motywami biskupiańskimi. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Ewy Filipiak z pracowni krawieckiej w Piaskach, która w ramach projektu wykonała kilka ważnych prac: wzornik tkanin, z których obecnie można uszyć stroje pary biskupiańskiej, wykroje krawieckie w formie papierowych muster oraz instrukcję szycia tych strojów. Ewa Filipiak uszyła również pokazowy strój tejże pary, który został zaprezentowany również podczas ww. konferencji. Wydarzenie w Krobi było dobrą okazją do zaprezentowania publikacji, która zawierała wszystkie elementy związane z szyciem stroju pary biskupiańskiej. Nadmienić należy, że publikacja ta będzie dostępna również w wersji elektronicznej na stronie LGD Gościnna Wielkopolska. Omówiona publikacje zawiera wskazówki na temat tkanin, dodatków, poszczególnych elementów danego wykroju jak i omówienie wszystkich ważniejszych czynności podczas szycia stroju krok po kroku. Na uczestników konferencji czekał catering, oprócz tego muzyka biskupiańska jak i degustacja lokalnych produktów żywnościowych, która była  przygotowana przez wytwórców lokalnej żywności z obszaru LGD Gościnna Wielkopolska zrzeszonych wokół Stołu Gościnnej Wielkopolski. Wielką atrakcją konferencji był niesamowity występ aktorów z grupy teatralnej Na Fali, która działa przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi. Konferencję zakończył panel dyskusyjny podczas którego umówiono znaczenie kultury i lokalnego dziedzictwa w aktywizacji społeczności lokalnej i budowaniu kapitału społecznego. 

Newsa można obejrzeć tutaj.

Obszar realizacji LSR