"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Przedstawiamy kolejny projekt zrealizowany w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska: "Zainstalowanie i wykorzystanie wolnostojących kolektorów słonecznych do oświetlenia obiektu, w którym prowadzona jest działalność w zakresie zachowania lokalnego dziedzictwa przyrodniczego".

O  projekcie można poczytać: tutaj


Obszar realizacji LSR