"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniach 24-29 kwietnia delegacja LGD „Gościnna Wielkopolska” odwiedziła powiat Unterallgäu w Bawarii (Niemcy) oraz region Morawy w Czechach. Wyjazd miał dostarczyć inspiracji do planowania kolejnych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu. 
Program tej wizyty przygotowany został przede wszystkim z myślą o nowym rozdaniu pieniędzy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027. To środki, z których – za pośrednictwem LGD – korzystają samorządy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju swoich gmin.
Wyjazd wiązał się też z przygotowaniami do rozpoczęcia prac nad nową Strategią Rozwoju Lokalnego, która będzie podstawą do sięgnięcia po środki unijne w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. W związku z faktem, iż  duży nacisk Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej położony zostanie na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu,  program wizyty studyjnej w dużej mierze dotyczył zagadnień związanych z gospodarką niskoemisyjną, zrównoważonym rozwojem i produkcją dobrej żywności.
Prezentacje, szkolenia, wykłady oraz wizyty w instytucjach i przedsiębiorstwach wdrażających rozwiązania proekologiczne znalazły się w szczególności w harmonogramie spotkań zrealizowanych w powiecie Unterallgäu. Delegacja odwiedziła m.in. przedsiębiorstwo Alois Mueller w Ungerhausen, wdrażające energooszczędne rozwiązania w technologii grzewczej, wod.-kan. i chłodnictwie oraz firmę Rapunzel Naturkost w Legau,  realizującą projekty i propagującą ideę zrównoważonego rozwoju, oszczędnego gospodarowania energią i zasobami oraz produkującą wysokiej jakości żywność ekologiczną.
W programie znalazła się też wizyta w niemal niezależnym energetycznie, rodzinnym gospodarstwie rolnym Państwa Harzenetter w Westerheim – Güntz, korzystającym z własnej biogazowni, sieci ciepłowniczej i systemu fotowoltaiki.
Podczas spotkań poruszano kwestie rozwiązań systemowych, jak również podpatrywano ciekawostki, takie jak na przykład samoobsługowe automaty z produktami lokalnymi, dostępne dla klientów 24 h na dobę.
Sporo uwagi poświęcono edukacji i propagowaniu problematyki zrównoważonego rozwoju, zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych. Temu służyły pokaz gier i zabaw w Stacji Środowiskowej w Legau oraz prezentacja programu edukacyjnego w dziedzinie klimatu wdrażanego w Państwowej Szkole Zawodowej w Mindelheim. 
Członkowie LGD mieli też okazję zobaczyć innowacyjne Centrum w Legau (inicjatywa Rapunzel Naturkost) z pokazową palarnią kawy, ekologiczną piekarnią, eko marketem, studiem jogi i gastronomii, połączonymi z częścią wystawienniczą i restauracją serwującą ekologiczne potrawy. Centrum dostępne będzie do zwiedzania dopiero jesienią tego roku, ale delegacja „Gościnnej Wielkopolski” już teraz mogła zapoznać się z filozofią funkcjonowania tej instytucji oraz jej zapleczem technicznym i infrastrukturą, które w całości zgodne są ideą zrównoważonego rozwoju.
Na Morawach natomiast tematami przewodnimi wizyty były dziedzictwo kulturowe i szlaki rowerowe. Morawy to winiarski region południowych Czech, z dobrze rozwiniętą turystyką opartą na produktach lokalnych i popularnych trasach rowerowych, w tym Euro Velo i Greenways. W programie znalazły się m.in. prezentacje dotyczące zarządzania dalekobieżnymi szlakami winnymi i transgranicznej współpracy czesko – austriackiej w kontekście turystyki.
Rozmowy na temat zagadnień związanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, produktów lokalnych i turystyki rowerowej również wiązały się z przygotowaniami do nowej strategii działania, tak aby dokument uwzględniał realizację zadań wykorzystujących produkty lokalne w rozwoju regionu.
Wszystkie tematy poruszane podczas wizyty studyjnej nie tylko wpisują się w założenia Wspólnej Polityki Rolnej UE, ale też spójne są z misją „Gościnnej Wielkopolski”, której hasło brzmi:  „dobra żywność w czystym środowisku”.
Wizyta studyjna w Niemczech i Czechach miała miejsce w ostatnim tygodniu kwietnia. Wzięło w niej udział 22 członków Stowarzyszenia, w tym samorządowcy, przedsiębiorcy i pracownicy samorządowi.

Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR