"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną w Polsce oraz zaleceniami władz, w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, wprowadzamy istotne zmiany w funkcjonowaniu biura LGD Gościnna Wielkopolska.
Od środy 31 marca 2021 r. do odwołania biuro LGD będzie funkcjonowało głównie na zasadzie pracy zdalnej.
W sprawach wyjątkowych związanych z koniecznością obecności  w biurze należy komunikować się telefonicznie pod numerem tel. kom. 607 879 665.
W pozostałych sprawach kontakt e-mail: biuro@wielkopolskagoscinna.pl
Pomimo utrudnień Zarząd i pracownicy biura LGD prowadzą działania niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia naborów wniosków zaplanowanych w I połowie 2021 r.

Obszar realizacji LSR