"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła m.in. zmiany dotyczące wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Z uwagi na specyfikę Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło szczegółowe wyjaśnienia dot. stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia. 

Załączniki

Obszar realizacji LSR