"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 26 czerwca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w Pępowie. Przedstawione przez Prezesa Zarządu Mariana Poślednika Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2018 i sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostały przyjęte jednogłośnie.

Obszar realizacji LSR