"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 25 września 2018 r. w Pępowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie.
Podczas obrad przedstawiono działalność Stowarzyszenia z kadencji Zarządu w latach 2013-2018 oraz wybrano trzyosobowy Zarząd Stowarzyszenia na nową kadencję.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołało jednogłośnie Mariana Poślednika na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Piotra Chlebowskiego na Wiceprezesa Zarządu i Jerzego Ptaka na Skarbnika.
Podczas Walnego podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia woli utworzenia Klastra Energii „Zielona energia dla południowo – zachodniej Wielkopolski” i przystąpienia do Klastra.
Miłym akcentem spotkania były podziękowania dla Wójtów i Burmistrzów gmin członkowskich za zaangażowanie i wkład w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2009-2015 i 2016-2023. Pamiątkowe grawertony otrzymali Wójtowie i Burmistrzowie, którzy nie będą kandydowali na zajmowane stanowisko w zbliżających się Wyborach Samorządowych. 
Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego działalność Stowarzyszenia w latach 2013-2018 - zobacz

Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR