"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+
W związku z aktualnymi naborami na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (nabory nr: 4/2017 i 5/2017) trwają zapisy na indywidualne konsultacje z panią Hanną Król, ekspertem w dziedzinie biznesplanu.
Konsultacje te odbędą się w dniach 16 i 17 marca 2017r. w siedzibie LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie.
Biznesplan jest obligatoryjnym załącznikiem, który potencjalny beneficjent zainteresowany uruchomieniem bądź założeniem działalności gospodarczej, musi złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy do dnia 24 marca 2017r. 
Zapraszamy Państwa do korzystania z bezpłatnego doradztwa świadczonego w biurze LGD w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy, za które według Kryteriów wyboru operacji można uzyskać dodatkowe punkty (szczegóły korzystania doradztwa - link).
Zapisy przyjmujemy telefonicznie w godzinach pracy Biura od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 - tel. 65 573 6300; 607 879 665. 
Na konsultacje można zapisać się również osobiście w naszej siedzibie w Pępowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 43.
Serdecznie zapraszamy!

Obszar realizacji LSR