"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza na spotkanie informacyjne: Tradycja i Innowacje w Branży Spożywczej.
W programie:
- promocja produktów żywnościowych poprzez event marketing, materiały promocyjne i social media organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
- korzyści wynikające z przystąpienia do sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska i projektu ECOWASTE4FOOD,
- rozwiązania ograniczające marnotrawstwo żywności,
- świadomość zarządzania produkcją i minimalizacja kosztów nadprodukcji.
Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli firm prowadzących działalność wytwórczą, produkcyjną i usługową w sektorze rolno-spożywczym.
Kiedy? 26 listopada 2019 r.. wtorek o godz. 11:00 - 13:00.
Gdzie? Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego ul. 1 Maja 13/3, 63-800 Gostyń.
Partnerem wydarzenia jest Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska oraz ECOWASTE4FOOD.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej rezerwacji miejsc: na formularzu internetowym: https://gospodarka.gostyn.pl/Tradycja_i_innowacje_w_branzy_spozywczej.html  lub telefonicznie: 537 007 037.

Obszar realizacji LSR