"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

9 maja 2017 r. w Pępowie odbyło się szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców nt. przygotowana wniosku o przyznanie pomocy  w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska.
Potencjalni wnioskodawcy zostali przeszkoleni w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach aktualnie ogłoszonych naborów wniosków  (nabory nr 10/2017 i 11/2017) oraz zostali poinformowani o zasadach korzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD.
Celem szkolenia było też uzyskanie informacji zwrotnej nt. poziomu zrozumienia zasad przygotowania wniosku o przyznanie pomocy oraz zasad funkcjonowania biura LGD.
Szkolenie prowadzili pracownicy biura LGD świadczący bezpłatne doradztwo w biurze LGD: Emilia Dąbrowicz i Szymon Jakubowski.
Szkolenie prowadzone było w formie prezentacji, dyskusji i warsztatów w zakresie przygotowania wniosku.
Szkolenie odbyło się w sali konferencyjnej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie.

Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR