"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

22 września  2017 r.  w sali konferencyjnej w budynku siedziby  LGD Gościnna Wielkopolska odbyło się szkolenie nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy do naboru nr 16/2017: Realizacja szkoleń w zakresie produkcji i/lub przetwarzania lokalnych produktów żywnościowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod, technik, lub narzędzi.

Potencjalni wnioskodawcy zostali przeszkoleni w zakresie wypełniania  wniosku o przyznanie pomocy oraz zostali poinformowani o zasadach korzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD. Celem szkolenia było też uzyskanie informacji zwrotnej nt. poziomu zrozumienia zasad przygotowania wniosku o przyznanie pomocy oraz zasad funkcjonowania biura LGD. Szkolenie prowadzili pracowni biura LGD świadczący bezpłatne doradztwo w biurze LGD: Bernadeta Listwoń i Szymon Jakubowski. Szkolenie prowadzone było w formie prezentacji, dyskusji i warsztatów w zakresie przygotowania wniosku.


Obszar realizacji LSR