"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 22 września 2017r. w Pępowie pracownicy biura LGD Gościnna Wielkopolska przeprowadzili Szkolenie nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy na rozwijanie działalności gospodarczej. Szkolenie dotyczyło naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje zgodne z zakresami tematycznymi: rozwijanie działalności związanej z produkcją i/ lub przetwarzaniem i/ lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych i rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych.

Uczestnicy szkolenia zostali przeszkoleni w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu, który jest niezbędnym dokumentem przy składaniu  wniosku o przyznanie pomocy w ramach aktualnie ogłoszonych naborów wniosków  (nabory nr 14/2017 i 15/2017). Zostali oni poinformowani o zasadach korzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD. Celem szkolenia było też uzyskanie informacji zwrotnej nt. poziomu zrozumienia zasad przygotowania wniosku o przyznanie pomocy oraz zasad funkcjonowania biura LGD. 

Podczas szkolenia swoje prezentacje przedstawili pracownicy biura Bernadeta Listwoń i Szymon Jakubowski. Każdy z uczestników miał możliwość zadania pytania i rozwiania wątpliwości. Nasi doradcy starali się odpowiadać na  wszystkie pytania.

Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR