"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniach 11-12 maja 2017 roku pracownice  biura LGD Gościnna Wielkopolska: Urszula Pużanowska i Joanna Kabała uczestniczyły w szkoleniu dla pracowników biur LGD organizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym tematem szkolenia był monitoring i ewaluacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obszar realizacji LSR