"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie partner KSOW zrealizowało operację pn. „Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu, wspierania bioróżnorodności i rozwoju lokalnego na obszarze Stowarzyszenia „LGD Gościnna Wielkopolska” – pozyskiwanie wiedzy, stworzenie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem naszego projektu jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron i aktywizacja mieszkańców wsi we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględniając ochronę klimatu w zakresie wykorzystania błękitno –zielonej infrastruktury poprzez seminarium, szkolenie i upowszechnienie wykonanego w ramach operacji - planowania i kosztorysowania ogrodu deszczowego.  Zainteresowanie oraz zainspirowanie do podjęcia działań osób odwiedzających strony internetowe tematyką błękitno – zielonej infrastruktury poprzez publikację filmu i broszury.
Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Krobia i zawiera następujące elementy:

Seminarium rozpoczynające projekt
O tym, jak bardzo potrzebna jest błękitno – zielona infrastruktura dla rozwoju lokalnego na obszarze „Gościnnej Wielkopolski”. Włodarzy gmin zachęcaliśmy do wdrażania takich inicjatyw na obszarze naszej LGD. Seminarium odbyło się 29 czerwca w Krobi (gmina ta jest naszym partnerem w tym projekcie). Do przybliżenia zagadnień błękitno – zielonej infrastruktury zaprosiliśmy ekspertów – przyrodników. Byli to: Małgorzata i Marian Piszczek z Wrocławia. Przyjrzeliśmy się innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie gospodarki wodnej, stosowanym w rożnych miejscach w Polsce i na świecie. Dyskutowaliśmy też na temat pomysłów możliwych do realizacji na naszym terenie. Na koniec zaprosiliśmy uczestników do udziału w kolejnych wydarzeniach w ramach projektu – specjalistycznych szkoleniach adresowanych do osób zajmujących się gospodarką wodną i ochroną środowiska z gminach.
Dlaczego ogród deszczowy?
W projekcie upowszechniającym ideę inwestowania w błękitno – zieloną infrastrukturę chcemy przybliżyć koncepcję ogrodów deszczowych. Dlaczego? Bo ogrody deszczowe gromadzą wodę opadową i regulują jej spływ do gruntu.
To skuteczne i stosunkowo proste rozwiązanie w zakresie gospodarowania deszczówką. Zbierająca się w niecce retencyjnej woda zaczyna „pracować” na otoczenie. W ciepłe dni paruje, tym samym wpływa na wilgotność powietrza wokół i obniżenie jego temperatury. Podczas nawałnic – odciąża kanalizację deszczową. Dodatkowo – poprzez system korzeniowy posadzonych wokół roślin reguluje gospodarkę wodną w glebie. Ogród deszczowy można stworzyć na prywatnej posesji, a nawet w skrzynce na balkonie. Włodarzy gmin „Gościnnej Wielkopolski” postanowiliśmy jednak zachęcić do zastosowania tego rozwiązania na większą skalę.

Wykonanie projektu/ koncepcji trzech ogrodów deszczowych wraz z kosztorysem szacunkowym na podstawie lokalizacji wskazanych przez LGD Gościnna Wielkopolska
W projekcie koncepcjami zagospodarowania wody deszczowej zostały objęte miejscowości: Krobia, Jutrosin i Racot.  Koncepcje te stanowią przykład gotowego rozwiązania - działania możliwego do powielenia w każdej z gmin:
- Krobia
- Jutrosin
- Racot 
Opis koncepcji wyżej wymienionych miejscowościach można zobaczyć w załącznikach.

Działania edukacyjne i promocja
Film oglądaj tutaj.
Broszura informacyjna (w załącznikach).

Specjalistyczne szkolenia
W projekcie przeprowadzono cykl specjalistycznych szkoleń skierowanych do osób zajmujących się gospodarką wodną, ochroną środowiska w urzędach gmin oraz radnych i sołtysów w gminach członkowskich Stowarzyszenia „LGD Gościnna Wielkopolska”.  Pierwsze szkolenie adresowane do gmin: Kościan, Krzywiń, Dolsk i Piaski odbyło się 28 września 2021r. w salce konferencyjnej w budynku Oczyszczalni w Racocie.  Dwa kolejne odbyły się 5 października 2021r.  w Centrum Biblioteczno -  Kulturalnym „KROB- KULT” w Krobi. W porannym szkoleniu wzięli udział przedstawiciele gmin: Rawicz, Miejska Górka, Jutrosin i Pakosław, a w szkoleniu popołudniowym uczestnicy reprezentowali gminy: Krobia, Gostyń Pępowo i Kobylin.
Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia  w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury:
przepisy regulujące infiltracje wód opadowych,
zasady tworzenia: stawy retencyjne, niecki i rowy bioretencyjne, ogrody deszczowe, nawierzchnie przepuszczalne, podłoża strukturalne,
projektowanie błękitno-zielonej infrastruktury,
włączenie mieszkańców, partycypacja społeczna, konsultacje społeczne.
Podczas przerwy w szkoleniu dla uczestników przygotowany został  serwis kawowy.


Obszar realizacji LSR