"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+
W poniedziałek 10 września 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze Wielkopolskiej Sieci LGD. Tym razem uczestnicy obradowali w uroczym Kazimierzu Biskupim, a gospodarzem spotkania była Lokalna Grupa Działania Między Ludźmi i Jeziorami. Głównym tematem spotkania były kamienie milowe i zmiany w Ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności z dn. 20 lutego 2015 r. 

(Fot. LGD Między Ludźmi i Jeziorami)

Obszar realizacji LSR