"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) - LGD Gościnna Wielkopolska organizuje spotkanie informacyjne nt. zasad oceniania i wyboru operacji w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska oraz szkolenie z zakresu planowania działalności gospodarczej i opracowania biznesplanu. 

Szkolenie skierowane jest również dla osób z grup defaworyzowanych tj. kobiet i osób w wieku 50+.
Szkolenie odbędzie się w dniu 14 lutego 2017 r. o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 43.
Prosimy o telefoniczne zgłoszenie udziału w biurze LGD:  tel. 65 5736300, tel. kom. 607 879 665.
Serdecznie zapraszamy!
W załączniku plakat do druku.`

Obszar realizacji LSR