"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniach 6 i 7 września 2017r. w Racocie, Piaskach i Rawiczu pracownicy biura LGD Gościnna Wielkopolska przeprowadzili spotkanie informacyjne nt. zasad oceniania i wyboru operacji w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska. Spotkanie dotyczyło naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje zgodne z zakresami tematycznymi: uruchamianie działalności związanej z produkcją i/lub przetwarzaniem i/lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych i zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/lub przetwarzaniem i/lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych. 

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny stosowanych podczas oceny i wyboru operacji oraz o zasadach korzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD.Celem spotkania było też uzyskanie informacji zwrotnej nt. zainteresowania udziałem w realizacji LSR, w tym w realizacji poszczególnych celów LSR oraz nt. poziomu zrozumienia zasad oceny i wyboru operacji, a także na temat stosowanych procedur oraz funkcjonowania organów i biura LGD. 

Podczas spotkania swoje prezentacje przedstawili pracownicy biura Bernadeta Listwoń i Szymon Jakubowski.Podczas spotkania każdy z uczestników miał możliwość zadania pytania i rozwiania wątpliwości. Nasi doradcy starali się odpowiadać na  wszystkie pytania.


Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR