"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 9 maja 2017 r.  w sali konferencyjnej  w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska odbyło  się spotkanie informacyjne nt. zasad oceniania i wyboru operacji w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska.
Spotkanie dotyczyło ogłoszonych naborów nr 10/2017 i nr 11/2017 r.
Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny stosowanych podczas oceny i wyboru operacji oraz o zasadach korzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD.
Celem spotkania było też uzyskanie informacji zwrotnej nt. zainteresowania udziałem w realizacji LSR, w tym w realizacji poszczególnych celów LSR oraz nt. poziomu zrozumienia zasad oceny i wyboru operacji, a także na temat stosowanych procedur oraz funkcjonowania organów i biura LGD.
Podczas spotkania swoje prezentacje przedstawili pracownicy LGD :  Emilia Dąbrowicz oraz Szymon Jakubowski.
Podczas spotkania każdy z uczestników miał możliwość zadania pytania i rozwiania wątpliwości. Nasi doradcy starali się odpowiadać na wszystkie pytania.


Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR