"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 28 stycznia 2019 r. w siedzibie LGD Gościnna Wielkopolska odbyło się pierwsze robocze spotkanie dotyczące projektu współpracy planowanego do realizacji przez trzy Lokalne Grupy Działania: Krajna Złotowska, Gościnna Wielkopolska i Dolina Wełny. 

Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR