"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 17 lipca 2020 w siedzibie LGD Gościnna Wielkopolska odbyło się spotkanie dot. planowanego projektu współpracy. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele trzech wielkopolskich LGD, które zamierzają wspólnie realizować ten projekt: LGD Krajna Złotowska, LGD Dolina Wełny i LGD Gościnna Wielkopolska. W czasie rozmów poruszono wiele istotnych kwestii dot. zaplanowanych działań, ustalono terminy przygotowania wniosku i realizacji operacji. Działamy i chcemy działać mimo trudności związanych z pandemią Covid - 19.

Obszar realizacji LSR