"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

19 lutego 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Pępowie odbyło  się spotkanie w ramach realizacji projektu badawczego pn. "Sieci LGD - obowiązek czy szansa?”. Organizatorem spotkania było Stowarzyszanie Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska”.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele sześciu wielkopolskich i dwóch dolnośląskich Lokalnych Grup Działania. Głównym celem badań przeprowadzonych przez Fundację Idealna Gmina była ocena skuteczności oddziaływania na rozwój obszarów wiejskich Lokalnych Grup Działania poprzez zwiększoną ich aktywność w ramach regionalnych sieci LGD.Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR