"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+
Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.
W związku z obowiązywaniem RODO przygotowaliśmy niezbędne informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych i przysługujących prawach, które przekazujemy w postaci klauzuli informacyjnej.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie dotyczy danych osobowych osoby fizycznej występującej w Stowarzyszeniu jako: członek Stowarzyszenia, uczestnik działań realizowanych przez Stowarzyszenie, oferent lub wykonawca usług na rzecz Stowarzyszenia, wnioskodawca/ beneficjent LSR objętej PROW na lata 2014-2020, współmałżonek, właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, pełnomocnik lub pracownik wnioskodawcy/beneficjenta.
Prosimy o zapoznanie się z RODO_klauzulą informacyjną LGD Gościnna Wielkopolska.

Obszar realizacji LSR