"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Zapraszamy do obejrzenia już ostatniego  filmu z cyklu nt. drzew w Gminie Kościan pt. „Postać Dezyderego Chłapowskiego”.
Jak ważną postacią jest Dezydery Chłapowski?
Co znaczy, że generał walczył szablą i pługiem?
Dlaczego Chłapowski i Turew są tak bardzo znane w Wielkopolsce?
Odpowiedzi można znaleźć w materiale filmowym tutaj.


Obszar realizacji LSR