"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" z siedzibą w Pępowie ul. Powstańców Wlkp. 43 informuje o planowanym od stycznia rozpoczęciu realizacji Planu komunikacji na 2020 rok.  Plan komunikacji na 2020 rok znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce DORADZTWO I DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE/ HARMONOGRAM  REALIZACJI  PLANU  KOMUNIKACJI/ 2020 ROK. Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi działaniami komunikacyjnymi i aktywnego włączenia się w ich realizację!

Obszar realizacji LSR