"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Zapraszamy do punktu informacyjnego podczas pikniku "UNIA WSPIERA POLSKIE WSIE I PAKOSŁAW Z COUNTRY W TLE".  

Piknik odbędzie się nad zalewem w Pakosławiu w dniu 16 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na plakatach.


Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR