"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Po co Dezydery Chłapowski sadził drzewa?
Dlaczego okolice Turwi wyglądają jak puzzle?
Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania serdecznie zapraszamy do obejrzenie materiału filmowego nt. drzew w Gminie Kościan pt. „Pasy wiatrochronne Chłapowskiego w okolicach Turwi i Rogaczewa”.
Zapraszamy do obejrzenia tutaj.


Obszar realizacji LSR