"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Odnowa zbiorników wodnych małej retencji jest jednym w kluczowych działań, łagodzących skutki suszy występującej w naszych rejonach. Podejmowane są liczne działania mające na celu złagodzenie skutków zmiany klimatu. Przedstawiamy kolejny projekt zrealizowany w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska: "Odnowa i zagospodarowanie stawu w Racocie oraz zadrzewienia śródpolne w Gryżynie pomostem między przyrodą i dziedzictwem regionu"  - projekt zrealizowany przez Gminę Kościan.

O projekcie można przeczytać tutaj

Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR