"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Dziś w biurze LGD Gościnna Wielkopolska mieliśmy przemiłe odwiedziny. Pani Jolanta Marcinowska przyniosła nam „na spróbę” cudowne dziecko  Farmy Seronada – dojrzewający ser farmerski kozi, który podczas I Targów Sera we Wrocławiu zdobył Grand Prix w kategorii „sery dojrzewające twarde”. Przy okazji opowiedziała nam o imprezie, swoich wrażeniach związanych z konkursem i nagrodą. Cieszymy się razem z laureatami i życzymy dalszych sukcesów. Jeśli chodzi o ser, to…. hm hm hm …. Jakby to powiedzieć. Słów brakuje – wszyscy w biurze wyraziliśmy opinię, że tak pysznego sera jeszcze w życiu nie jedliśmy. Nie wiemy, co na to znawcy literatury, nie wiemy, jak takie smaki określają serowarzy i miłośnicy serów. Nam przychodzi na myśl tylko jedno słowo, godne określić smak zwycięzcy – POEZJA!

Obszar realizacji LSR