"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

12 września w  Gołaszynie odbyła się  impreza pod nazwą „Wielkopolska Wieś Zaprasza”.  Jej głównym realizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu natomiast LGD Gościnna Wielkopolska w tej imprezie brała udział jako partner wydarzenia.
 Wśród uczestniczących w wydarzeniu 16 Kół Gospodyń Wiejskich większość stanowiły Koła reprezentujące miejscowości z naszego obszaru działania. Tytuł  imprezy: KGW jako nośnik idei aktywnego stylu życia i prawidłowego odżywiania opartego na racjonalnym wykorzystaniu lokalnych produktów trafnie oddaje jej charakter.
Udział Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”, które  wspiera procesy zachodzące na polskiej wsi prowadzące do kolejnej rewolucji - rewolucji mentalnej i wyzwolenia przedsiębiorczości oraz nowatorskiego podejścia do produkcji rolnej, był okazją do promocji naszych działań  oraz lokalnych wytwórców smacznej żywności. LGD Gościnna Wielkopolska stara się zrobić wszystko, by polska wieś wskutek zachodzących,  korzystnych zjawisk nie zatraciła swego tradycyjnego charakteru, który jest wartością samą w sobie i który należy chronić i umacniać.  Nasz udział w tej imprezie realizuje zapisy ujęte w strategii, która zakłada różnego rodzaju wsparcie, od szerzenia pewnej idei do przyznawania sporego dofinansowania, które sięga od 70 do 100%  wartości inwestycji związanych z lokalnym wytwarzaniem żywności.
Wytwórców dobrej żywności można znaleźć w każdej z naszych dwunastu gmin członkowskich.  Dobrą żywność z obszaru działania Gościnnej Wielkopolski firmujemy marką Stół Gościnnej Wielkopolski. Pod tą marką skupiamy wytwórców smacznej, tradycyjnej i lokalnej żywności.


Relację z wydarzenia można zobaczyć tutaj. (czas: 7:05)

Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR