"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Marian Poślednik Prezes Zarządu LGD Gościnna Wielkopolska w dniach 30.09-2.10.2019 r. wziął udział w konferencji pt.: „Leader dziś i jutro. Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021”, która odbyła się w miejscowości Mąchocice Kapitulne. Podczas konferencji poruszono wiele ważnych zagadnień dla wszystkich polskich lokalnych grup działania: m.in. aktualny stan wdrażania oraz kierunki rozwoju RLKS w przyszłości, podsumowanie stopnia realizacji poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Przedstawiono przykłady RLKS w krajach Unii Europejskiej oraz wyniki pracy animatorów biorących udział w projekcie Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich „Akademia umiejętności animatora LGD”. Jednym z ważniejszych punktów konferencji  była prelekcja przedstawicieli Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o perspektywie tychże instytucji w odniesieniu do LEADER’a. Karolina Jasińska – Mühleck oraz Ryszard Zarudzki spróbowali odpowiedzieć na pytanie: „I co dalej z LEADER’em?”. Uczestnicy trzydniowego spotkania podczas konferencji, debat i warsztatów dyskutowali, wymieniali się doświadczeniami oraz wspólnie zastanawiali się nad najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed lgd. 


Autorka zdjęć: Małgorzata Blok

Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR