"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Konsultacje społeczne odbędą się 7 sierpnia 2022 r.  w godzinach  17.00-20.00 w Grabonogu, Zespół Szkół Rolniczych
W związku z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Piaski, która jest członkiem Stowarzyszenia.
Budowa strategii będzie ukierunkowana na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, między innymi: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji projektów.
W trakcie spotkań dokonamy analizy potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także wytyczymy cele strategii, w tym wymierne cele końcowe, dotyczące rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR