"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 7 sierpnia  2022 r. na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Piaski, które przyczynią się do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Było to kolejne spotkanie w sprawie określenia potrzeb i problemów mieszkańców z terenu działania Stowarzyszenia LGD Gościnna Wielkopolska. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób.
Program spotkania:
1. Przedstawienie obszaru planowanego do objęcia LSR
2. Przedstawienie perspektywy finansowej UW 2023-2027: wielofunduszowość strategii (EFRROW, EFS, EFRR) - możliwe kierunki wsparcia
3. Przedstawienie głównych cech podejścia LEADER: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji projektów
4. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru (praca warsztatowa)

Dziękujemy bardzo za tak liczne przybycie i chęć udziału w spotkaniu.

Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR