"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Zapraszamy do udziału w  XXI edycji konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów", który odbędzie się 16 lipca 2022 r., Kiszkowo (powiat gnieźnieński).
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną. Jego celem jest znalezienie i zachowanie narodowych specjałów, zanim odejdą w zapomnienie, wyparte przez „szybką” przemysłową żywność.
Przebiega dwuetapowo, w pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych – wyłaniani są laureaci w czterech kategoriach. Drugi etap konkursu to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach.
Karty zgłoszeniowe w Konkursie należy przesłać do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dnia 22.06.2022 r.

W załącznikach znajdują się formularze zgłoszeniowe oraz regulaminy.
Formularze są dostępne również na stronach internetowych:
https://www.umww.pl/xxi-edycja-konkursu-wojewodzkiego-nasze-kulinarne-dziedzictwo-smaki-regionow
https://www.produktyregionalne.pl/nkd.html
https://sdk-wlkp.pl/zaproszenie-nasze-kulinarne-dziedzictwo-smaki-regionow-3/

Obszar realizacji LSR