"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Rusza kolejna XIII już edycja Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. Jego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Przez ostatnie dwanaście lat zgłosiło się do udziału w Konkursie ponad 500 obiektów z całej Wielkopolski. Nagrodzono i wyróżniono już 178 obiektów turystycznych. Promowane są obiekty, w których właściciele dbają o utrzymanie wiejskich klimatów, rodzinnej, a nie tylko hotelowej gościnności, wiejskiego stylu domu, pokoi i bliskiego otoczenia, serwują smaczne lokalne potrawy, dbają o to, co jest unikatowe, co może zaoferować tylko wieś. 

Konkurs adresowany jest do właścicieli obiektów turystyki wiejskiej zlokalizowanych na terenie Wielkopolski. Aby wziąć w nim udział wystarczy zgłosić obiekt, ze wskazaniem jednej z trzech kategorii:

1. Gospodarstwo agroturystyczne funkcjonujące w gospodarstwie rolnym.

2. Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim.

3. Obiekt na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym, itp. wykorzystujący tradycje i walory wsi.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: starostowie, wójtowie i burmistrzowie miast i gmin, organizacje agroturystyczne i turystyczne, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza, związki branżowe i organizacje społeczno - zawodowe rolników oraz Lokalne Grupy Działania. Ponadto do konkursu mogą również zgłaszać się samodzielnie gestorzy i właściciele obiektów. Szczegółowe informacje dotyczące XIII edycji konkursu (regulamin, arkusz zgłoszenia obiektu, kryteria oceny), znajdują się na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_agroturystyka

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2019 roku. Dla laureatów konkursu i wyróżnionych przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe o łącznej wartości 88 000 zł (suma nagród we wszystkich kategoriach konkursowych).

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

al. Niepodległości 34

 61 - 714 Poznań

„KONKURS AGROTURYSTYCZNY”

Obsługę konkursu prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Justyna Kubiatowicz, tel. 61/ 626 65 20, e-mail: justyna.kubiatowicz@umww.pl 


Obszar realizacji LSR