"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

9 lipca 2017 r. w Domu Pielgrzyma Arka w Licheniu odbyła się konferencja pn. Wiejska Polska. Witając gości Ireneusz Niewiarowski, Prezes KSS, podsumował ostatnie lata funkcjonowania funduszu sołeckiego. Poinformował m.in. ,że obecnie korzysta z niego blisko 70 procent polskich gmin. Następnie podsumowania kolejnej edycji konkursu ,,Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa" dokonała tradycyjnie Przewodnicząca Komisji Konkursu Arleta Jaśniewicz, która podkreślała, że inicjatywa ta daję szansę prezentacji przykładów inicjatyw i aktywności mieszkańców, którzy w sposób bezinteresowny podejmują się działań rozwijających aktywność lokalną, poprawiają wizerunek swoich wsi, rozbudowują poczucie własnej wartości i dumy z miejscowości, w której mieszkają. Konkurs przyczynia się do poznania historii miejsca zamieszkania i regionu, tradycji ludowych, tradycji kulinarnych, a co najważniejsze pobudza mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań na rzecz rozwoju swojej małej ojczyzny.

Spotkanie było również okazją do uhonorowania Wójta Gminy Kawęczyn Jana Nowaka Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, którą wręczył Wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Natomiast Medalionem im. Dr Aleksandra Hrabiego Szembeka za działalność na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiej uhonorowano Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusza Niewiarowskiego. Wręczył go Piotr Walkowski, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Jolanta Nawrocka, Członek Zarządu WIR. Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z tematyką ciekawych prelekcji, które zaprezentowali zaproszeni goście. 

Konrad Wojciechowski, zastępca dyrektora Departamentu PROW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przedstawił instrumenty i możliwości wsparcia aktywności społeczności wiejskiej i rozwoju lokalnego w województwie wielkopolskim oraz przybliżył działania realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Przykłady dobrych praktyk, niezwykłych sołeckich inicjatyw, które owocnie realizowane są na terenie województwa mazowieckiego, przedstawiła uczestnikom w bardzo żywiołowej i niezwykle ciekawej prezentacji Grażyna Jałgos-Dębska, Prezes Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza wspólnie z Leszkiem Majczyną Wiceprezesem Stowarzyszenia. Wiadomym jest, że nic tak nie mobilizuje ludzi do działania, jak dobry przykład u sąsiada oraz zadowolenie mieszkańców, którzy wspólnie współdecydują o sprawach sołectwa. Promując  małe ojczyzny, mieszkańców, dobre relacje z samorządem lokalnym i innymi partnerami chcemy dowieść i utwierdzić środowiska wiejskie, że mimo wielu trudności, przeciwności można osiągnąć ogromny sukces.

Spotkanie przebiegło w miłej i niezwykle ekscytującej atmosferze. W związku z tym, iż konferencja była wydarzeniem towarzyszącym XXV Jubileuszowej Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich, uczestnicy konferencji otrzymali wydaną przez KSS specjalnie na tę okazję broszurę pt.: 25 lat pielgrzymowania sołtysów i środowisk wiejskich do Sanktuarium Matki Bolesnej w Licheniu


Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR