"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Celem konferencji jest kontynuacja naukowej dyskusji na temat stosowania pasów kwietnych w rolnictwie i upowszechnianie wiedzy z tego obszaru. 
Tegoroczna, piąta już konferencja będzie miała charakter hybrydowy. 29 września br. odbędzie się w Szelejewie seminarium, na które bardzo serdecznie zapraszamy "na żywo", a następnie, pod koniec roku - w grudniu, odbędzie się konferencja on-line, Wystąpienia seminaryjne i dyskusja w Szelejewie będą zarejestrowane, a nastepnie odtworzone podczas konferencji on-line. 
W roku bieżącym będzie omówienie i dyskusja 5-cio letniej pracy nad wprowadzeniem do powszechnej praktyki rolniczej pasów kwietnych.  W dyskusji wezmą udział zarówno osoby zajmujące się  naukowo ekonomiką rolnictwa, a w szczególności zainteresowane problematyką pasów kwietnych, jak i praktyki stosujący ten zabieg agrotechniczny. Należy dodać, że w dyskusji od 4 lat zaangażowany jest Departament Dopłat Bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w każdej edycji konferencji przedstawiciel MRi RW występuje jako prelegant.  Także w tym roku przedstawiciel Ministerstwa będzie obecny on-line zajmując głos w dyskusji podczas seminarium w Szelejewie oraz odpowiadając na zapytania uczestników, jak i wygłaszając referat na konferencji on-line w grudniu br.
Zapraszamy do udziału w konferencji! 

Obszar realizacji LSR