"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 5 września 2019 roku członkowie i pracownicy biura LGD Gościnna Wielkopolska wzięli udział w konferencji pt. „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie”, która odbyła się w Szelejewie Drugim na terenie Gminy Piaski. Podczas spotkania szeroko omówiono zieloną infrastrukturę w krajobrazie rolniczym, efektywność pasów kwietnych w Holandii, znaczenie pasów kwietnych dla biegaczowatych, wpływ pasów kwietnych na pająki, motyle oraz na rozmieszczenie owadów szkodliwych i na uszkodzenia plonów.  Mówiono również o przyszłości pasów kwietnych w Polsce. Tematyka konferencji wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy – ze względu na zmiany mające miejsce w klimacie. 

(Autor zdjęć Maciej Majchrowicz) 

Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR