"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Koło Pszczelarzy w Pępowie organizuje dnia 3 lutego 2018 roku o godzinie 9. 00 konferencję pszczelarską, którą poprowadzi  dr hab. Zbigniew Kołtowski z Instytutu Ogrodnictwa - Zakładu Pszczelnictwa w Puławach. Omawiane będą przez niego poniższe tematy:

1. Środowisko życia pszczół – znaczenie pożytków pszczelich.
2. Korzyści ekonomiczne dla rolnictwa z zapylania roślin przez pszczoły.
3. Szacowanie wartości pastwiska pszczelego.
4. Bioróżnorodność pożytków pszczelich – być albo nie być dla pszczół i pszczelarza.
5. Projektowanie lokalnych stref nektarodajnych, dobór gatunków roślin oraz ich wymagania.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Pępowie.


Obszar realizacji LSR