"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 03.02.2018 r. odbyła się konferencja pt. ,,Drzewa, krzewy i rośliny miododajne" zorganizowana przez Koło Pszczelarzy w Pępowie. Wykłady prowadził dr. hab. Zbigniew Kołtowski z Instytutu Ogrodnictwa Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarstwa w Warszawie. Podczas konferencji, o strategii LGD Gościnna Wielkopolska i możliwości pozyskania środków finansowych, mówił Prezes Stowarzyszenia Marian Poślednik.

Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR