"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+
Przedstawicielki LGD Gościnna Wielkopolska: Jolanta Nowicka (Prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Gminy Kościan”) i Agnieszka Wujek (Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi) uczestniczyły 17 października 2017 r. w konferencji „Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi jako wartość zasługująca na zachowanie” organizowanej przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Konferencja miała na celu zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i obiekty turystyki wiejskiej oraz osób wytwarzających regionalne produkty żywnościowe na bazie produktów z gospodarstwa lub zainteresowanych rozpoczęciem takiej działalności, do uwzględnienia w swoich działaniach różnych aspektów wielkopolskiego dziedzictwa kulturowego, co może znacząco zwiększyć atrakcyjność ich ofert, co z kolei powinno też zwiększyć osiągane dochody.
Wspólna prezentacja nt.: Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi w inicjatywach Lokalnych Grup Działania” na przykładzie inicjatyw LGD Gościnna Wielkopolska cieszyła się dużym zainteresowanie organizatorów i uczestników konferencji.
Członkinie Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Gminy Kościan”: Maria Bidzińska, Barbara Łuczak oraz Anna Miler zaprezentowały efekty swoich prac realizowanych podczas warsztatów rękodzielniczych oraz przeprowadziły mini warsztaty dla uczestników konferencji.

Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR