"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+
Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w Pępowie
informuje o nie zgłoszeniu zamiaru realizacji operacji

przez potencjalnego wnioskodawcę w odpowiedzi na zamieszczoną przez LGD

Informację nr 1/OW/2017 o planowanej do realizacji własnej LGD

zgodnej z zakresem tematycznym:
Realizacja szkoleń w zakresie produkcji i/ lub przetwarzania lokalnych produktów żywnościowych
 z wykorzystaniem innowacyjnych metod, technik lub narzędzi

Data publikacji informacji - 07 kwietnia 2017 r.

Obszar realizacji LSR