"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie ul. Powstańców Wlkp. 43 informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na wykonaniu  6 newsów i filmu promocyjnego w oparciu o materiał filmowy z ww. 6 newsów (samodzielnych materiałów filmowych trwających nie krócej niż 1,5 minuty wykorzystanych w całości lub części na potrzeby filmu i możliwych do samodzielnego zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego). Zadanie  uwzględnione jest w planowanym do realizacji projekcie współpracy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania i zainteresowane realizacją zadania powinny skontaktować się telefonicznie lub e-mailem z biurem Stowarzyszenia najpóźniej do 18 lutego 2021r.


Obszar realizacji LSR